Svenska Retoriksällskapet

Affärsinriktad retorik för företag. Svenska Retoriksällskapet erbjuder kurser, föreläsningar och rådgivning för företag som vill utveckla verksamhetens kundkommunikation, marknadsföring, varumärke och image.

 

 

Retorik för företag: Kommunicera ert företag med framgång ...

 

Vill ni bli skickligare på att kommunicera budskap, produkter och tjänster i ert företag? Vill ni utveckla nya idéer, metoder och strategier för att kommunicera vad ni är duktiga på - och vad ni kan hjälpa era kunder med, men också hjälpa fler kunder med? Kort och gott, vill ni utveckla er kunskaper och skickligheter inom retorik för företag? 

 

Svenska Retoriksällskapet erbjuder kurser och föreläsningar inom praktisk retorik för företag som vill utveckla och stärka verksamhetens externa kommunikation. Vi arbetar med kurser och föreläsningar inom marknadsföring, varumärke, image, kundkommunikation och kundrelationer.

 

Vad vill ni utveckla i ert företags externa kommunikation? Välkommen att kontakta oss för att berätta mer om era utvecklingsbehov. Vi erbjuder företagsanpassade kurser, föreläsningar och workshops inom retorik och extern kommunikation för företag som vill utvecklas.

 

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för att berätta om era utbildningsbehov och önskemål.

Kontakta Svenska Retoriksällskapet » 

 

 Kurser och föreläsningar: Personalutbildningar & chefsutbildningar

Tala, presentera, engagera

Effektiv presentationsteknik » 

Konsten att påverka

Praktisk retorik »

Intern kommunikation

Kommunikation på jobbet » 

Utvecklande kommunikation

Utveckla grupper och företag » 

Positiv respons

Att berömma och utveckla » 

Grupputveckling

Grupputveckling » 

Säljande presentationer

Effektiva presentationer »

Värdskap och representation

Framgångsrik representation » 

Kundservice

Företagsutbildningar » 

 

Företagsutbildningar för personal- och chefsgrupper

Retorik på jobbet. Vi erbjuder kurser och föreläsningar för personalgrupper och chefsgrupper som vill utveckla verksamhetens interna och externa kommunikation. Våra erfarna utbildningskonsulter och föreläsare utbildar och inspirerar personalgrupper och chefsgrupper inom kommunikation och ledarskap. Söker ni en kurs eller föreläsning om praktisk retorik och kommunikation som utvecklar arbetsgrupper och företag?

 

Hos oss hittar ni unika personalutbildningar, kurser och föreläsningar inom retorik, presentationsteknik och personlig kommunikation i yrkeslivet. Svenska Retoriksällskapet håller också föreläsningar om utvecklande ledarskap. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela Sverige.

 

Välkommen att kontakta oss för att berätta om era utbildningsbehov.