Svenska Retoriksällskapet

Svenska Retoriksällskapet erbjuder kurser, föreläsningar, föredrag, utbildningar, företagsutbildningar och personalutbildningar över hela Sverige.

Utbildning, inspiration och utveckling

 

 

Vi arbetar med ...

Personal- och chefsutveckling. Svenska Retoriksällskapet erbjuder praktiskt inriktade kurser, inspirationsföreläsningar och workshops för personalgrupper, ledningsgrupper och bolagsstyrelser över hela landet.

 

Vi arbetar med att kompetensutveckla, inspirera och lyfta människor i yrkeslivet till skickligare, insiktsfullare och professionellare kommunikatörer. Vi förmedlar användbara kunskaper, ger praktiska råd och nya perspektiv som utvecklar arbetsgrupper och företag. Vi utbildar och coachar personal- och chefsgrupper som vill utvecklas – och som vet värdet av bra och professionell kommunikation i yrkeslivet.

 

Personalutveckling på er arbetsplats

Våra kunniga och inspirerande utbildningskonsulter utbildar personalgrupper inom intern och extern kommunikation. Hos oss hittar ni utbildningar inom ämnen som retorik och presentationsteknik, men också personlig kommunikation och bemötande i arbetslivet. Vi arbetar med företagsinterna utbildningar i bolag över hela landet.

 

Ledarskapsutveckling för ledare och chefer i ert företag

Svenska Retoriksällskapet erbjuder ledarskapsutveckling för chefer och arbetsledare som vill vara bra ledare. Vi utbildar företagsledare och chefer inom kommunikation och ledarskap. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar för chefsgrupper som vill utvecklas som ledare och kommunikatörer. Dessutom erbjuder vi ett unikt chefsnätverk, Chefsklubben, för chefer som vill utvecklas som ledare, få inspiration, nya insikter och kunskaper tillsammans med andra chefer.

Läs mer: Chefsklubben – för chefer som vill utvecklas »

 

Företagsutbildningar för personal- och chefsgrupper

Svenska Retoriksällskapet utbildar och inspirerar personal- och chefsgrupper. Söker ni en kurs eller föreläsning om retorik, presentationsteknik och kommunikation som utvecklar människor, arbetsgrupper och företag?

 

Hos oss hittar ni utbildningar, kurser, föreläsningar, workshops och föredrag inom retorik, presentationsteknik och personlig kommunikation i arbetslivet. Vi håller också föreläsningar om utvecklande ledarskap. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela Sverige.

 

Välkommen att kontakta oss för att berätta om era utbildningsbehov.