Svenska Retoriksällskapet

Retorik för företag. Svenska Retoriksällskapet erbjuder företagsinterna retorikkurser för personal- och chefsgrupper. Boka en kurs till er arbetsplats eller till en kursgård som ni vill förlägga er utbildning på.

 

 

 

Retorikkurs på jobbet

Retorik för arbetsgrupper och företag som vill utvecklas. Vill ni stärka den interna och externa kommunikationen i ert företag? Vill ni utveckla medarbetare och chefer till skickligare och insiktsfullare kommunikatörer, för att skapa ett ännu bättre företag tillsammans? Hos Svenska Retoriksällskapet kan ert företag boka en retorikkurs som kombinerar teori med praktik - och som utgår från era utvecklingsbehov.

 

Våra kurser inom retorik för företag vänder sig till personalgrupper eller chefsgrupper som vill förbättra företagets interna och externa kommunikation. Samtliga våra konsulter har arbetat som ledare och chefer - och är vana vid att arbeta med utvecklingsprocesser i företag. Vi fokuserar på retorik för företag som vill stärka utvecklingen i den egna verksamheten. Vi sätter er grupp och verksamhet i fokus, snarare än en PowerPoint med standardinnehåll.

 

 

 Utvecklande retorikkurs för företag

Retorikkurs för medarbetare och chefer på ert jobb

Vi erbjuder: Kurser och föreläsningar inom retorik och kommunikation som utvecklar människor och företag. Vi erbjuder både kurser och inspirationsföreläsningar för personal- och chefsgrupper. Våra utbildningar fokuserar på retorik och kommunikation i arbetslivet, med konkreta tips och verklighetsbaserade exempel som hjälper deltagarna att utvecklas som kommunikatörer.

Målgrupp: Personal- och chefsgrupper.

Plats: Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela landet.

Kurser: Längd, heldag eller halvdag.

Föreläsningar: Längd, en, två alternativt tre timmar. 

Pris: Enligt offert.

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss och berätta om era utbildningsbehov och önskemål.

Kontakta Svenska Retoriksällskapet » 

 

 Kurser och föreläsningar: Personalutbildningar & chefsutbildningar

Tala, presentera, engagera

Effektiv presentationsteknik » 

Konsten att påverka

Praktisk retorik »

Intern kommunikation

Kommunikation på jobbet » 

Utvecklande kommunikation

Utveckla grupper och företag » 

Positiv respons

Att berömma och utveckla » 

Grupputveckling

Grupputveckling » 

Säljande presentationer

Effektiva presentationer »

Värdskap och representation

Framgångsrik representation » 

Kundservice

Företagsutbildningar » 

 

Företagsutbildningar för personal- och chefsgrupper

Retorik på jobbet. Vi erbjuder kurser och föreläsningar för personalgrupper och chefsgrupper som vill utveckla verksamhetens interna och externa kommunikation. Våra erfarna utbildningskonsulter och föreläsare utbildar och inspirerar personalgrupper och chefsgrupper inom kommunikation och ledarskap. Söker ni en kurs eller föreläsning om praktisk retorik och kommunikation som utvecklar arbetsgrupper och företag?

 

Hos oss hittar ni unika personalutbildningar, kurser och föreläsningar inom retorik, presentationsteknik och personlig kommunikation i yrkeslivet. Svenska Retoriksällskapet håller också föreläsningar om utvecklande ledarskap. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela Sverige.

 

Välkommen att kontakta oss för att berätta om era utbildningsbehov.