Svenska Retoriksällskapet

Framgångsrikt ledarskap. Svenska Retoriksällskapet utbildar företagsledare, chefer och arbetsledare i retorik, ledarskap och kommunikation. Vill du utvecklas som ledare och kommunikatör? Vill du bli bättre på att förmedla information och påverka människor med framgång med dina ord, tankar och idéer?

 

 

Retorik för chefer

 

Svenska Retoriksällskapet erbjuder kurser och föreläsningar om retorik och ledarskap för chefsgrupper. Vi utbildar chefer inom retorik, konstruktiv kritik, konsten att ge beröm och konsten att kommunicera och påverka människor på ett positivt och framgångsrikt sätt.

 

En retorikutbildning för chefer och ledare kan kombinera föreläsningspass kring olika teman med praktiska övningar med personlig respons på styrkor och utvecklingsområden och gemensamma erfarenhetsutbyten. Vi utformar företagsinterna utbildningar utifrån kundens behov och önskemål. Exempel på teman som en chefsutbildning i retorik kan innehålla är:

 

Konstruktiv kritik och diplomati – förmågan att ge konstruktiv kritik är en nödvändig, men inte alltid enkel

uppgift i rollen som chef. Att förmedla obekväma budskap på ett tydligt, effektivt och bra sätt kan vara både en utmaning och balansgång. Det kan vara lätt att rasera människors motivation, välvilja, förtroende och skapa slitna relationer. Förmågan att ge konstruktiv kritik med diplomati är en viktig färdighet i rollen som chef. Att förmedla obekväma budskap, att påtala fel eller brister ingår i chefsrollen. Samtidigt är det en ständig utmaning, oavsett hur länge man har arbetat som chef och oavsett bransch eller verksamhet. Här lär vi oss mer om diplomati och konsten att ge konstruktiv kritik, för att på ett bra sätt coacha och leda människor framåt.

 

Konsten att ge beröm – beröm kan göra under på en arbetsplats och i människors liv. Men hur ger man beröm på ett bra sätt, när och hur? Vad är särskilt viktigt att tänka på kring konsten att ge beröm? Varför avstår många chefer från att ge beröm, när beröm kan utveckla och lyfta både enskilda personer, arbetslag och hela organisationer?

 

Har du lätt för att ge beröm? När ger du beröm och på vilket sätt? En galluppundersökning visar att av de yrkesverksamma som deltog i undersökningen, så ansåg 69 procent att beröm och uppskattning från deras chefer är mer motiverande än pengar. Vill du lära dig mer om konsten att ge beröm?

 

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss och berätta om era behov och önskemål.

Kontakta Svenska Retoriksällskapet » 

 

 Andra utbildningar: Kurser och föreläsningar inom personlig kommunikation

 

Presentationsteknik

Lär dig hålla professionella, intressanta och engagerande presentationer. Tala så att människor lyssnar, känner intresse och kommer ihåg.

Effektiv presentationsteknik » 

Retorik, konsten att påverka

Retorik är ett vetenskapligt ämne, lika användbart yrkesmässigt som privat. Mycket går att lära av retorikens enkla och användbara tekniker. Bra kommunikation handlar ofta om små, men viktiga detaljer.

Praktisk retorik »

Beröm

Skapa positiva relationer, väck människors inre motivation och nå fantastiska prestationer med hjälp av positiva ord och tankar. Lära dig mer om konsten att uttrycka uppskattning, beröm och positiv respons med framgång.
Skapa positiva relationer » 

PowerPoint

PowerPoint – ett älskat och avskytt program. Lär dig hålla professionella och intressanta presentationer med hjälp av PowerPoint eller andra presentationsprogram. Få publiken att minnas både dig och ditt budskap på ett positivt sätt. 

Presentera med PowerPoint »

 

Chefskommunikation

Vill du vara en chef som inspirerar, engagerar och lyfter dina medarbetare till att göra ett fantastiskt bra jobb? Vill du vara en skicklig kommunikatör?

Chefskommunikation » 

Retorik för chefer

Att förmedla obekväma budskap på ett tydligt, effektivt och bra sätt är en konst och utmaning. Retorik, konstruktiv kritik och diplomati är viktiga verktyg för chefer och ledare som vill kommunicera med framgång.

Kommunikation och ledarskap »

Företagsutbildningar för personal- och chefsgrupper

Svenska Retoriksällskapet kompetensutvecklar människor i yrkeslivet och karriären till bättre, säkrare och professionellare kommunikatörer. Våra erfarna konsulter och föreläsare utbildar och inspirerar personal- och chefsgrupper som vill utvecklas.

 

Hos oss hittar ni unika personalutbildningar, kurser, föreläsningar, workshops och föredrag inom retorik, presentationsteknik och personlig kommunikation i arbetslivet. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela Sverige.

 

Välkommen att kontakta oss för att berätta om era utbildningsbehov.